Széchenyi 2020 Széchenyi 2020 Széchenyi 2020

Emberközeli megoldások

Az elmúlt időszakban a szociális és az egészségügyi szférában, a foglalkoztatás és a képzés területén is egyre nagyobb teret nyertek a pályázatok, s a jövőben is több forrás nyílik meg e célok támogatására. Korántsem könnyű azonban eldönteni, hogy egy-egy projektötlet megvalósításához milyen kiíráson érdemes elindulni, s miként kell a pályázatot nyerésre esélyes módon elkészíteni.
Hosszú évek nemzetközi tapasztalataival felvértezve ügyfeleinknek abban szeretnénk és tudunk is segíteni, hogy ne egyedül kellejen végigjárniuk a pályázatok elkészítésének és megvalósításának adminisztrációs előírásokkal, jogszabályokkal és szaknyelvi megfogalmazásokkal körülbástyázott útját.

A sikeres és stresszmentes projektek elkészítése érdekében vállaljuk:

 • az ágazati pályázatok figyelését
 • a projektnek megfelelő pályázat kiválasztását
 • a szükséges adatok beszerzését, a dokumentáció összeállítását
 • a pályázat pontos, gyors, formailag megfelelő megírását
 • a támogatást nyert projekt menedzselését
 • a szükséges jelentések elkészítését

Fontos! Az elmúlt évek tapasztalatainak köszönhetően a HumanProfess a külföldi partnerekkel közös projektekben, vagyis egy olyan szakterületen is otthonosan mozog, amely sokak számára ismeretlen, járatlan útnak számít.

További információk:

Magyar Mariann
E-mail: mariann.magyar@humanprofess.hu
Telefon: +36 70 63 92 242
Fax: +36 94 950 191

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások

A Human Profess Nonprofit Kft. mentori és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosít akkreditált foglalkoztatók részére.

 • Kapcsolatfelvétel a megváltozott munkaképességű személyekkel tájékoztatás; adatfelvétel, 
 • a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra vonatkozó egyéni felmérés,  
 • foglalkoztatási, munkavégzési jövőkép kialakítása a tranzitálásban való részvétel motivációjának fenntartása érdekében,
 • felkészítés a nyílt munkaerő-piacon történő munkavállalásra: munkahelyfeltárás; munkakörök kompetencia elemzése,
 • munkáltatók felkészítése a megváltozott munkaképesség személy foglalkoztatására,
 • munkaközvetítés, 
 • munkahelyi támogatás biztosítása,
 • nyílt munkaerő-piacon elhelyezett megváltozott munkaképességű munkavállalók utókövetése az elhelyezésüktől számított 6 hónapig; 
  a felmerülő nehézségek, problémák beazonosítása; a probléma megoldása kapcsán a támogatás, segítségnyújtás lépéseinek meghatározása.

 

A Human Profess Közhasznú Non-profit Kft. csatlakozott a magyarországi NÓRA - Hálózathoz

Melynek keretében NÓRA PONT - ot működtet, országos munkaerő-piaci tanácsadó hálózatban

A Nóra-háló projekt célja egy 10 régióra kiterjedő munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadói hálózat létrehozása. A helyi Nóra-pontok tanácsadói a projekt időtartama alatt kb. 5000 nő számára nyújtanak munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadást. Támogatják a helyi munkáltatókat a munka és magánélet összhangját mindkét nem számára biztosító munkahelyek kialakításában, a nemek közti egyenlőség elősegítésében helyi szinten disszeminációs események szervezésével. 

A megvalósításában élenjáró norvég társadalom szemléletének megismertetését a norvég partnerszervezetként együttműködő Északi Női Egyetem biztosítja. Célunk, hogy a bevont civilek sokszínűségére alapozva a többszörös diszkrimináció által érintett női csoportok (fogyatékkal élők, romák, alacsony képzettségűek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák stb.) helyzetére is felhívjuk a figyelmet.
A részt vevő szervezetek közreműködésével részletes és árnyalt képet nyerünk a különböző településeken, régiókban élő nők munkaerő-piaci esélyeiről, a diszkrimináció alakulásáról, így a nők foglalkoztatása előtt álló szemléleti és gyakorlati akadályok leküzdését célzó szakpolitikai javaslataink kidolgozása során figyelembe tudjuk venni a nők sokszínű igényeit és lehetőségei.

A projekt elemei:

 • 2014. májusáig elkészül a szolgáltatás akcióterve,
 • 2014. májusától a projekt zárásáig rendszeres kapcsolattartás a helyi munkáltatókkal, tájékoztatás a GYES-menedzsment programról,
 • 2014. május-júniusában a 1 fő részt vesz egy norvég tanulmányúton és tapasztalatcserén,
 • 2014. júniusát követően havonta átlagosan 20 fő célcsoport-tagot részesül tanácsadásban,
 • egységes módszertan alapján adatszolgáltatás biztosítása az országos hatásvizsgálathoz 2015-ben és 2016-ban,
 • együttműködés a helyi esélyegyenlőségi referens hálózattal az anti-diszkriminációs tanácsadó tevékenység ellátása érdekében,
 • közreműködés a munkaerő-piaci elemzések elkészítésében,
 • 2014-ben és 2015-ben helyi disszeminációs rendezvények szervezése,
 • közreműködés a hálózat online és offline, belső és külső kommunikációs tevékenységeiben.

Kattintson az alábbi linkre, az országos Nóra - hálózati pontok megtekintéséhez

foglalkoztatás

Az elmúlt időszakban a szociális és az egészségügyi szférában, a foglalkoztatás és a képzés területén is egyre nagyobb teret nyertek a pályázatok, s a jövőben is több forrás nyílik meg e célok támogatására. Korántsem könnyű azonban eldönteni, hogy egy-egy projektötlet megvalósításához milyen kiíráson érdemes elindulni, s miként kell a pályázatot nyerésre esélyes módon elkészíteni.

Tudjon meg többet!

képzés

A megjelenő pályázatokat folyamatosan monitorozó, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező pályázatíró cégként abban segítünk, hogy éppen arra a kiírásra és éppen akkor pályázzon, amire és amikor a siker érdekében szükséges.

Tudjon meg többet!

hazai és nemzetközi projektek

Az EU-ban a szociális és az egészségügyi szférában, a foglalkoztatás területén számos kipróbált, hatékony módszer segíti a szervezetek, s így ügyfeleik életét. Ezek jelentős része Magyarországon is használható tudást és gyakorlatot jelenthetne, pályázatokkal támogatott „honosításukat” azonban sok esetben hátráltatja, hogy megfelelő tapasztalat híján a honi szervezetek tartanak a külföldi partnerekkel való együttműködéstől. Segítségünkkel rizikómentesen kereshetnek kapcsolatot és pályázatot az adódó lehetőségek kihasználásához.

Tudjon meg többet!