Széchenyi 2020
Kamatmentes újraindítási gyorskölcsön
Széchenyi 2020
Széchenyi 2020

EMPATHY projekt - Szülők képzése a fogyatékkal élő gyermekek családjaiban

 

 EMPATHY projekt  - Szülők képzése a fogyatékkal élő gyermekek családjaiban


http://www.empathyparent.com/

A projekt egy nemzetközi - Törökország, Egyesült Királyság, Magyarország és Szlovákia -  együttműködés eredményeként jött létre, annak érdekében, hogy tudást és eszközöket biztosítson a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek a pszichológiai, szociális és gazdasági problémáik leküzdésében, továbbá útmutatással támogassa őket a fogyatékosságból eredő problémák leküzdésében.

A projek időtartam 2 év: 2016-2017

Projekt partnerek:
-          Necmettin Erbakan University (TR) (Coorrdinator) https://www.konya.edu.tr/
-          Keçiören Municipality (TR) https://www.kecioren.bel.tr
-          Dost Special Education Center (TR) http://www.dostegitim.com
-          Lale Special Education Center (TR) https://www.sincanlaleozelegitim.com
-          Human Profess Közhasznú Nonprofit (HU) http://www.humanprofess.hu/
-          Spoluprácou pre lepšiu budúcnos" - Veµký Meder (SK) http://ozbuducnost.sk/
-          Merseyside Expanding Horizons (UK) http://www.expandinghorizons.co.uk/


Mi a projekt alapja, céljai

Bár sok értelmi fogyatékkal élő ember családja ugyanolyan hatékonyan éli az életét, mint a többi család, néhány közülük azonban tanácsadást, vagy terápiát igényel annak érdekében, hogy elősegítse a fogyatékkal élő gyermek beilleszkedését a családba és a társadalmi közösségbe. Nemrégiben készült tanulmányok kimutatták, hogy a diagnózis felállításakor ki nem elégített szülői igények, szükségleteknek és a szülőknek a szakmai segítőkkel való kapcsolatának nem szabad annyiban maradniuk a diagnosztizáló időszak lezárultát követően sem. Az egyik ok, amiért fontos, hogy képzést tartsunk az értelmi fogyatékkal élő gyermek családjának az az, hogy a gyermek alkalmazkodási és rehabilitációs folyamatára biztosan hatást gyakorolnak a család erősségei, gyengeségei és érzelmi reakciói. Ezen kívül az ilyen képzések irányt mutathatnak e családoknak azzal kapcsolatban is, hogy hogyan viszonyuljanak a fogyatékkal élő gyerekekhez. A javaslat célja, hogy megtanítsa a családnak 
a gyermekükben rejlő fogyatékosság jellegű körülményeket, s innovatív képzési eszközök – mint pl. e-tanulási módszerek és online képzés – segítségével erősítse azok kitartását, szívósságát a társadalomban.

Az évek során elvégzett kutatás következetes képet ad a tapasztalatokról és a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek szükségleteiről. Ha egy gyermek fogyatékkal él, a szülők egy csomó kihívással kerülnek szemben, amikor eleget akarnak tenni nevelési és foglalkoztatási kötelezettségeiknek: ilyen kihívások: a megbélyegzés, a megnövekedett stressz, a gyermeknevelési nehézségek, a munkahelyi támogatások hiánya. Széles körben (f)elismerték, hogy a fogyatékkal élő gyermekek szülei egy érzelmi mintát érzékelnek (experience a pattern of feelings), s hasonlóképpen reagálnak, mint amikor más szülők ugyanilyen helyzetnek vannak kitéve. Az egyes szakaszok és tipikus reakciók ismeretét felhasználva, a jól képzett szakmai stáb gyakran értékes támogatást nyújthat a családnak e válsághelyzet során. A tanácsadó, szülői támogató csoport vagy pártfogói csoportok által nyújtott támogatás vagy információ elősegítheti, lendületet adhat az alkalmazkodási folyamatnak és megkönnyítheti a családnak e rendkívül stresszes helyzeten való túljutását. 

 Egy olyan széleskörű és integrált képzési programra lenne szükség, amely figyelembe veszi a család szükségleteit. A projektnek három legfontosabb terméke van, nevezetesen a képzési modul, az élethosszig tartó tanulás beavatkozási stratégiák és a webalapú együttműködési rendszer. A termékek határozottan támogatják az EU prioritásait oly módon, hogy a fogyatékkal élők szüleinek igényeit figyelembe véve javítják a minőségbiztosítási rendszereket, a fejlesztik a képzési modulokat, és biztosítják a felnőttképzés(FK) és a munka világa közötti együttműködést. 

A fogyatékkal élő gyermekek családja más problémákkal szembesül a társadalmi és a gazdasági életben, s ilyenformán nekik olyan hatékony és nevelő programokra van szükségük, amelyek segítenek a családoknak megoldani a problémáikat. A NECMETTIN ERBAKAN Egyetem Speciális Nevelési Osztálya kutatta a témát és abból egy szükségletelemzést készített. A szükségletelemzés értelmében egy ilyen programnak van egy olyan követelménye, amely hasznos lehet a családok számára. 

Az EMPATHY projekt fő célkitűzése, hogy megtanítsa a fogyatékkal élő gyermekek családját arra, hogyan oldják meg az életben lelki, szociális és gazdasági problémáikat. Olyan problémák kezeléséhez nyújtanak segítséget, amelyek a gyermekeik fogyatékosságaihoz, gyermekük megértésének kialakulásához és annak megértéséhez, elfogadásához segítik hozzá őket, hogy gyermekük más, mint a többi gyerek. E célok a felnőttképzési rendszerek és gyakorlatok  minőségének és vonzóságának fejlesztését szolgálják és elő kell segíteniük olyan színvonalas megoldások kialakítását, amelyek lehetővé teszik a zökkenőmentes munkába állást, valamint a továbbtanulást és a felsőoktatásban történő előrehaladást, és minden szinten támogatják a tanácsadást., egy, a társadalmi partnerekkel és minden releváns célcsoporttal való együttműködés által javítják a felnőttképzési rendszerek irányítását és vonzóságát.Az EMPATHY új ismereteket és szaktudást kínál a fogyatékkal élő gyermekek családjának oly módon, hogy új képzési modulokat alakít ki a célcsoport számára.A projekt új módszereket, modelleket, megközelítéseket alkalmaz, s az inkább eredeti projekt, mintsem transzferprojekt. 
A projekt fejleszti a fogyatékkal élő családok kompetenciáit, készségeit és önbecsülését. E projekt ráadásul európai szinten jelent hozzáadott értéket a felsőoktatásnak, fogyatékkal élő családok milliói számára Európában.

A projekt hatása

A projekt hatást gyakorol:
- a fogyatékkal élő gyermeket nevelő családokra(elsődlegesen)
- a terapeutákra és rehabilitációs tanácsadókra (másodlagosan)
- a pszichológusokra és a rehabilitációs pszichológusokra (másodlagosan)
- a fogyatékkal élő emberekkel dolgozó, foglalkozó  nem kormányzati szervezetekre (másodlagosan)
- a szociológusokra és a családtanácsadókra (harmadlagosan)
- a döntéshozókra (harmadlagosan)
-a rehabilitációs központok vezetői karára(harmadlagosan)

A háttérelemzés során felkeresik a fogyatékkal élők családját,terapeutáit, rehabilitációs tanácsadóit, pszichológusait és rehabilitációs pszichológusait annak érdekében, hogy egy szükségletelemzést készítsenek  a fogyatékkal élő emberek családjának képzésével és tanácsadásával kapcsolatban.

Számos fogyatékkal élő családot a terapeuták, rehabilitációs tanácsadók, (rehabilitációs) pszichológusok képeznek ki a kidolgozott anyagok feldolgozásával. A kidolgozott anyagok ráadásul a weboldalon is elérhetőek lesznek. Ezáltal több család élvezheti a projekt eredményeit és a kidolgozott anyagokat. A weboldal mellett egy webalapú együttműködési rendszer kerül kialakításra,, amelyben a fogyatékkal élő családok párbeszédet folytathatnak egymással és a szakértőkkel , s egy - a terápiás csoportinterakciókon belüli tudás,-és tapasztalatcsere által - minimalizálják a gondozók és az érintett gyermek közötti szakadékot.A weboldal és a platform angolul és a partnerek anyanyelvén egyaránt elérhető lesz. Ennek eredményeképpen a két rendszer sokak számára biztosít hozzáférést helyi,országos és nemzetközi szinten.

Törökországban és a résztvevő országokban a résztvevők egy tesztfolyamaton esnek át. A tesztfolyamat résztvevői a fogyatékkal élő gyermekek családja, családtagjai lesznek, s annak eredményeit terapeutákkal, rehabilitációs tanácsadókkal, pszichológusokkal vagy rehabilitációs pszichológusokkal, felnőttképzőkkel és más, ezzel a  témával foglalkozó szakértőkkel és szervezetekkel osztják meg. A döntéshozókat, valamint a rehabilitációs központok vezetőit meghívják a konferenciákra, a projektértekezletekre és a sokszorozó (többszöröző?) rendezvényekre(nemzeti workshopok Törökországban) és megkeresik őket  a projekt disszeminációja  és valorizációja (terjesztése és értékelése) kapcsán.A résztvevőket tájékoztatják a fogyatékkal élők családjának szánt webalapú együttműködési platform fontosságáról.A megjelentek a megvitatják a platform folytatásának lehetőségeit is a projektfinanszírozás befejeződését követően is.Így az eredmények sok emberhez jutnak el s hatást gyakorolnak rájuk.

A projekt módszertana

A projekt módszertana a Rendszerfejlesztési Életciklus (SDLC) fogalmán alapul.  Ez a konceptuális modellt a projektmenedzsmentben használják. Leírja azokat a szakaszokat, amelyek előfordulnak egy informatikai rendszerfejlesztési projektben, a kezdeti háttérelemzéstől az elkészült alkalmazás karbantartásáig. Noha számos SDLC módszertan áll rendelkezésre, a vízesés modell az, amelyik a legeredetibb és a legkedvezőbb, s ezt fogjuk használni. Az SDLC fogalmában a dokumentáció döntő jelentőségű és azt a  fejlesztési folyamattal párhuzamosan készítik el. Ez a formátum fázisokra bontja az egyes tevékenységeket, amelyek útmutatóul szolgálnak azok számára, akik egy IT megoldás teljeskörű kifejlesztése által kapcsolódnak be a projektbe. 

Mi a projektfejlesztés lebonyolításához a timeboxing modellt javasoljuk, amely a következő módszereket foglalja magában:
A projekt adminisztratív irányításához kapcsolódó módszerek:
   - Egy megfelelő menedzsmentstruktúra kialakítása (EMPATHY Konzorcium)
   - Az egyes partnerek projektmenedzsmentjének és felelősségi köreinek meghatározása
   - A projekt működési tervének a projekt célkitűzéseihez való kapcsolódásának ellenőrzése. 
    -A projektelvárások kidolgozása a Bizottság által elvárt formátumban.

A  minőségirányítás módszerei:
-A folyamat minőségével kapcsolatos indikátorok bemutatása
-A tartalom és a célkitűzések közötti megfelelés megfigyelése.
-A projektmunka értékeléséhez és önértékeléséhez kapcsolódó követelmények ismertetése 
-A projektnek a szerződéssel kapcsolatban vállalt követelményeinek teljesítményének elismerése
Az ellenőrzés és az értékelés módszerei: 
-Belső ellenőrzés és értékelés: A partnerek belsőleg értékelik az időközi és a záróeredményeket, minőségügyi indikátorok végrehajtása
-Külső monitoring és értékelés: az időközi,- és záróeredmények szakértő által történő, külső értékelése
-A projektmunka terjesztésének és kihasználásának módszerei: a projekt területén a célcsoport szükségleteinek felmérése, az innovatív projekttermékeknek /eredményeknek a disszeminációs csatornákon keresztül történő terjesztése; különböző nemzet(köz)i rendezvényeken való részvétel; különböző kommunikációs eszközök kihasználása; az eredményeknek az új szektorokba/társadalmi csoportokba, szociális és társadalmi közegekre, környezetekre történő átültetése. 
-A pénzügyi felügyelet módszerei: a megbízó belső pénzügyi ellenőrzést végez az időközi és a záró pénzügyi jelentéssel kapcsolatban.

A partnerek ezen módszerek segítségével irányítják a projektet, amely három fő részből áll: 
A projekt első része

Minden ország egy kutatást készít/folytat/végez fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokkal, s áttekinti az országában végzett felméréseket, megvalósított projekteket és lefolytatott kutatásokat. Az első projektértekezleteket a projekt második hónapjában tartják, s az értekezleteken kutatásokat vitatnak meg. A megbeszélt kutatások száma eléri a 150-et, amiből 75-öt Törökországban végeznek el, 25-öt pedig az összes többi országban, s minden ország jelentést készít a saját kutatásairól. 
A projekt második része
Minden ország kérdőívet készít a fogyatékkal élők társas életéről, pszichológiai helyzetéről és munkahelyi életéről, elkészít egy tanulási szükségletelemzést a fogyatékkal élő emberek családja számára. A teszteket, a felméréseket, valamint a tanulási szükségletelemzéseket a projekt 13. hónapjában készítik el. A termékek végülis anyagok, kutatási eljárások, áttekintés, módszertanok és megállapítások lesznek. 
A projekt harmadik része
A termékek minőségét különböző módszerek, különösen MinőségBiztosítási rendszerek és gyakorlatok segítségével határozzák meg Európaszerte. A MinőségBiztosítási modell négy fázist foglal magába:
1. tervezés (célok kitűzése)
2. megvalósítás (azoknak a tevékenységeknek a megvalósítása, amelyek a projekt által kitűzött célok elérését szolgálják)
3. mérés és értékelés (az Erasmus+ Felnőttképzési Program intézkedéseinek célkitűzésenként történő értékelése, s az elért kimenetek értékelése)
4. áttekintés, a minőségértékelések eredményeinek a célcsoportok között történő megbeszélése, az alulteljesítés okainak meghatározása, a következtetések javítóintézkedésekké történő átkonvertálása

foglalkoztatás

Az elmúlt időszakban a szociális és az egészségügyi szférában, a foglalkoztatás és a képzés területén is egyre nagyobb teret nyertek a pályázatok, s a jövőben is több forrás nyílik meg e célok támogatására. Korántsem könnyű azonban eldönteni, hogy egy-egy projektötlet megvalósításához milyen kiíráson érdemes elindulni, s miként kell a pályázatot nyerésre esélyes módon elkészíteni.

Tudjon meg többet!

képzés

A megjelenő pályázatokat folyamatosan monitorozó, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező pályázatíró cégként abban segítünk, hogy éppen arra a kiírásra és éppen akkor pályázzon, amire és amikor a siker érdekében szükséges.

Tudjon meg többet!

hazai és nemzetközi projektek

Az EU-ban a szociális és az egészségügyi szférában, a foglalkoztatás területén számos kipróbált, hatékony módszer segíti a szervezetek, s így ügyfeleik életét. Ezek jelentős része Magyarországon is használható tudást és gyakorlatot jelenthetne, pályázatokkal támogatott „honosításukat” azonban sok esetben hátráltatja, hogy megfelelő tapasztalat híján a honi szervezetek tartanak a külföldi partnerekkel való együttműködéstől. Segítségünkkel rizikómentesen kereshetnek kapcsolatot és pályázatot az adódó lehetőségek kihasználásához.

Tudjon meg többet!