ReSport projekt, Európai sporthálózat a fogyatékkal élő személyek rehabilitációjáért

A 3 éves projekt célja, hogy a fogyatékos emberek aktívabban sportoljanak és ezáltal eredményesebbe legyen a rehabilitációjuk.

 

A projektpartnerek a sportszakértők segítségével a sport-rehabilitációs tevékenységek új csoportját – a ReSport tevékenységeket – dolgozzák ki, amelyek a módosított sporttevékenységek által egy olyan  megközelítést nyújtanak a fogyatékkal élő személyek átfogó rehabilitációjához, amely mindenki számára megfelelő lesz (sport mindenkinek). Ily módon a fogyatékkal élő személyek képessé válnak arra, hogy egyenrangúan legyenek jelen és vegyenek részt sporttevékenységekben. A „ReSport Tevékenységek” kidolgozása során virtuális, multimédiás, illetve informatikai és kommunikációs programokat és más támogató eszközöket (pl. Fitlight, Ogo sports, Aerobie Orbiter Boomerang, Aerobie Ring Pro, Vortex, ICTwalk, Endomondo, stb.) használunk, amelyek felkészítik az egyént a valós környezetben végzett sporttevékenységekben való részvételre.

A szakértők 5 szakértői értekezleten találkoznak, amelyek a projektpartnerség különböző országaiban kerülnek megrendezésre: a szlovéniai Mariborban, a törökországi Ankarában, a portugáliai Lisszabonban, az egyesült királyságbéli Belfastban, illetve Magyarországon, Szombathelyen. Az első értekezleten megalakul a „ReSport” hálózat, amely más, fogyatékkal élő személyek sportolásával és rehabilitálásával foglalkozó szervezeteket is meghív. A szakértői értekezleteken kidolgozzák a ReSport Tevékenységeket, és meghatározzák a tevékenységek végrehajtásának ellenőrzését célzó eljárásokat. Ezért van az, hogy ez a munkacsomag az új tevékenységek kidolgozásának megkezdésétől a tevékenységek végrehajtásához kapcsolódó irányelvek megjelentetéséig tart.

A „ReSport Tevékenységek” végrehajtásának előkészítésének részeként, 2 nemzetközi képzést tartunk az új programok szolgáltatóinak. (Szombathelyen és Ankarában). A közös nemzetközi szemináriumok alapján a projektpartnerség országainak szakértői is tartanak majd 1 helyi szemináriumot. A helyi szemináriumok megtartása által át kívánjuk ültetni a fogyatékkal élő személyek új sport tevékenységeinek eredményeit más, a partnerországokban a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetekre és szakértőkre.

A projekten belül 3 közös nemzetközi „ReSport Tábor” kerül még megtartásra. Minden projektpartner szerepet kap a rendezvényeken. Az eseményeket Olaszországba (Nyári ReSport Tábor 2017), Horvátországba (Nyári ReSport Tábor 2018) és Szlovéniába(Téli ReSport Tábor 2019) szervezik. A rendezvényeket fogyatékkal élőknek szánják, hogy azok aktívan vegyenek részt a sporttevékenységekben. Ezeken a rendezvényeken ReSport Tevékenységek zajlanak majd, fogyatékos emberek, szakértők és önkéntesek részvételével. Az új sporttevékenységek segítségével elérjük a fogyatékkal élő személyek sport-rehabilitációjának integrált megközelítését. A végrehajtásra kerülő sporttevékenységek lehetővé teszik az erő, a koordináció, a mobilitás, az egyensúly, a gyorsaság, a robbanékonyság, valamint az állóképesség javítását. A Re-Sport tevékenységeknek ugyanakkor hosszútávú hatásai lesznek a tevékenységekbe bevont fogyatékkal élő személyek motoros, a multiszenzoros készségeikre, azok a kognitiv, a funkcionális, pszichoszociális egyensúlyára, a stresszkezelésére, társasági adaptációjára, valamint a fogyatékkal élő destigmatizációjára.

A nemzetközi sportesemények lebonyolításával párhuzamosan veszi kezdetét, a fogyatékkal élő személyek felmérésére is (a fogyatékkal élő személyek fejlődésének ellenőrzése különböző területeken: motoros készségek, koordináció, egyensúly, stb.) és a Re-Sport Tevékenységek értékelésére is, amelynek alapján a kidolgozott sporttevékenységeket módosítják és továbbfejlesztik (az értékelésre egy közös kérdőív segítségével kerül sor, amelyet a tevékenységeket teljesítő szakértők, valamint a fogyatékkal élők töltenek ki).

Vizsgálati módszerek: a projekteredményekhez használt módszerek közé tartozik a közvetlen megfigyelés, a funkcionális függetlenség mérése, a Funkcionális Értékelés Mérése, valamint a résztvevőknek a „ReSport Tevékenységekkel” kapcsolatban való elégedettségének mérése.


A projekt célcsportjai: fogyatékkal élők, sportszakértők, gyakorló oktatók, edzők, önkéntesek, a fogyatékkal élőkkel dolgozó szakértők, valamint a fogyatékkal élő személyek családtagjai

A projekt team:
- CENTER NAPREJ, Maribor, Szlovénia – vezető partner
- CENTRO SPORTIVO ITALIANO, Róma Olaszország
- RIJEKA FOGYATÉKOSSÁGI SPORT EGYESÜLET, Rijeka, Horvátország
- Portugál FOGYATÉKOSSPORT  SZÖVETSÉG, Lisszabon, Portugália
- BRAIN INJURY MATTERS, Belfast, Egyesült Királyság
- KECIÖREN ÖNKORMÁNYZAT, Ankara, Törökország
- HUMAN PROFESS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT, Szombathely, Magyarország
- CIF FRANCE, St. Florent, Franciaország


A projekttevékenységeket – beleértve a „ReSport tevékenységeket” egy nemzetközi interaktív sportrehabilitációs konferencián mutatják be a szakértőknek, amelyet az Egyesült Királyságban található Belfastban tartunk.

 

ReSport szeminárium 2018. február 1. Szombathely

A szeminárium anyaga a képre kattintva olvasható.