GINOP-5.2.4-16-2016-00919 Tapasztalatszerzés támogatása a Human Professnél

GINOP-5.2.4-16-2016-00919 Tapasztalatszerzés támogatása a Human Profess-nél

A támogatás összege:
 3.441.724 Ft

A támogatás mértéke:  100%

Az ország egyik legnagyobb és legösszetettebb kihívása az ifjúsági munkanélküliség problémája, épp ezért kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése.
Valamint szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban  vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. sikeresen pályázott a GINOP-5.2.4-16  "Gyakornoki program pályakezdők támogatására" kiírására, melynek keretében 1 fő gyakornok felvétele történt meg  általános irodai adminisztrátor munkakörbe.  A program  feltétele volt, hogy a  vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járjon az új alkalmazott felvétele, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújtott a vállalkozás számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremtett a segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A projekt befejezési dátuma: 2017. 06. 15.