FARAW – Facilitating Articulation and Reflection about Work

A beilleszkedés elősegítése és visszajelzés a munkáról

Az emberek közötti párbeszéd bármely munkaformánál a siker alaptényezője. A munkát végzők közötti kölcsönös megértés biztosítja a hatékony párbeszéd, és az előre nem látható, váratlan események megoldásának közös alapját. Napjaink nagyon specializálódott munkavilága ilyen közös alapot – a kölcsönös megértést – nem feltételez.

A munkavállalói elégedettségnek és a motivációnak egyik fontos tényezője, hogy az emberek meg tudják oldani az egymás közötti párbeszéd során felmerülő gondokat. A problémás helyzetek világos megfogalmazásának képessége azonban nem feltétlenül adott. E folyamatok elősegítése a vezetők fő feladata. Ezért szakképzés egyik feladata, hogy a vezetőket alkalmassá tegyük a munkatársi csoporton belüli előre nem látható események felismerésére és kezelésére.

A munkavállalói elégedettségnek és a motivációnak egyik fontos tényezője, hogy az emberek meg tudják oldani az egymás közötti párbeszéd során felmerülő gondokat. A problémás helyzetek világos megfogalmazásának képessége azonban nem feltétlenül adott. E folyamatok elősegítése a vezetők fő feladata. Ezért szakképzés egyik feladata, hogy a vezetőket alkalmassá tegyük a munkatársi csoporton belüli előre nem látható események felismerésére és kezelésére.

A projekt célja, hogy egy konkrét didaktikai módszert és két innovatív eszközt ültessen át e feladat elvégzéséhez szükséges kompetencia kialakítására. Mindkét eszköz támogatja a munkáról adott érdemi visszajelzést és kiegészítik egymást azokban a tevékenységekben, amelyeket támogatnak. Hatékony támogatóintézkedésként történő gyakorlati alkalmazhatóságukat, már számos alkalmazott szakképzési tervben megmutatták, bizonyították.

A projekt fő célkitűzése, hogy a rendelkezésre álló oktatási-képzési elképzelést az egyes szektorokban működő különböző szakképzést nyújtó szolgáltatók képzési gyakorlatába átültesse. Ez az átültetés több szinten történik. Egyrészt, a szakképzést nyújtó intézmények két olyan oktatóval rendelkeznek majd, akik képesek lesznek a képzés lényegét átültetni saját szektoruknak és országuknak megfelelő, a munka világából vett konkrét eseteinek gyakorlatába. Másrészt az oktatók képzése során az egyes koncepciókat, elképzeléseket – a termelési és az egészségügyi szektorban elvégzett kísérleti tanulmányok segítségével - közvetlenül a különböző ágazatok munkavállalóira vonatkoztatják, alkalmazzák. Végezetül a kísérleti tanulmányokból vett tapasztalati eredmények alapján dolgoznak ki egy olyan modellt, amely lehetővé teszi a képzési koncepciót más ágazatokra történő átültetését.

E célok elérése érdekében a konzorcium számos partnerből áll, amelybe beletartoznak a képzés elméleti anyagának (fogalomkörének) kidolgozói és eszközeinek fejlesztői. A szakképzést a különböző ágazatok is segítik, amelyek lehetővé teszik a képzés témájának pontosítását és egyúttal lehetőséget nyújtanak a gyakorlati alkalmazásra, ügyfeleikkel kapcsolatban végzett kísérleti kutatások elvégzésére.