Magunkról

2010-08-23

A Human Profess Nonprofit Kft. 2010. óta nyújt első sorban pályázatokkal, s az elnyert projektek magas szintű megvalósításával kapcsolatos szolgáltatásokat civil szervetek, önkormányzatok és a for-profit szféra szereplői számára.

Szervezetünk tevékenységi és szolgáltatási köre a felmerülő igényekhez és a szakmai újdonságokhoz igazodó fejlesztéseknek köszönhetően a folyamatosan bővült.

A Human Profess Nonprofit Kft. előnye, hogy kisebb alkalmazotti létszámmal, viszont annál nagyobb külső szakértői gárdával dolgozik, s a partnereivel szoros együttműködésben biztosítja a szolgáltatásokat.

Szolgáltatások

A Human Profess Nonprofit Kft. képzési és a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, teljes körű pályázati tanácsadással segíti partnereit. Szervezetünk több nemzetközi programban is részt vesz.

Képzések

Akkreditált felnőttképzési intézményként a Human Profess Nonprofit Kft. képzések, tréningek lebonyolítását vállalja.

Munkaerő-piaci szolgáltatások

A Human Profess Nonprofit Kft. mentori és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosít akkreditált foglalkoztatók részére.

Nóra – háló, országos munkaerő-piaci tanácsadó hálózat - NÓRA PONT működtetése

Nemzetközi tevékenység:

Nemzetközi tevékenységei révén a Human Profess Nonprofit Kft. a szociális és foglalkoztatáspolitikai területen dolgozik szakmai módszertanok kidolgozásán és kipróbálásán.

Teljes körű pályázati tanácsadás

Jelentős pályázati tapasztalatokkal rendelkező szervezetként a Human Profess Nonprofit Kft. teljes körű pályázati tanácsadással segít partnereit.

- szükségletfelmérések készítése;
- pályázati dokumentáció összeállítása;
- projektmenedzsmenti és szakmai feladatok ellátása;
- elszámolások készítése, részvétel monitoring és helyszíni ellenőrzéseken.

A siker titka: a Human Profess sikere az Ön sikere is, nem alkalmazunk sablon megoldásokat. A pályázat írás során szakembereink átvizsgálják az adott terület fejlesztési terveit, lehetőségeit és ezt követően javasolnak támogatási konstrukciókat, pályázatokat.

A cél, hogy az Ön fejlesztési elképzeléseihez a lehető legjobb pályázati forrásokat és lehetőségeket szerezze meg. A pályázati rendszer ugyan nehezen átlátható, de a mi feladatunk eligazodni benne, Önnek elég kitűzött célját megvalósítani.

Ennek érdekében:

  • cégünk folyamatosan figyelemmel kíséri és célirányosan szűri a meghirdetett programokat, pályázati lehetőségeket,
  • ügyfeleinket ellátjuk a pályázati kiírások megismeréséhez szükséges információval,
  • majd a szükséges adatgyűjtést követően összeállítjuk pályázati anyagukat;
  • ha a pályázat igényli, elkészítjük a szükséges tanulmányokat, terveket,
  • a pályázati támogatás elnyerése után menedzseljük a pályázatot, mivel rendszeresen elszámolásokat kell írni a pályázatot kiíró szervezet részére,
  • a projekt lezárulta után – a pályázat jellegétől függően – 3-5 éven keresztül minden évben monitoring adatszolgáltatást kell teljesíteni, amit szintén elkészítünk.

Pályázatíró szolgáltatás során partnereinknek átfogó, a pályázat teljes folyamatát végigkövető szolgáltatáscsomagot nyújtunk.

Hogy ez mit jelent?

  • Ha Ön most szeretne pályázni: segítségünk nemcsak a pályázat megírására és beadására, hanem az utógondozásra, vagyis a támogatási összeg elnyerése esetén az összeg lehívására valamint a projekt lezárására is vonatkozik.
  • Ha Ön már megnyerte a megpályázott összeget, de problémái adódtak a pénz lehívásával; vagy megnyerte a pályázatot, de a határidők betartásával kapcsolatban gondok jelentkeztek: cégünk szakemberei lerövidítik az elnyert összeg lehívásának határidejét, illetve nem fog meghiúsulni a pályázati szerződés sem a határidő csúszása miatt, hiszen mi maradéktalanul erre tudjuk összpontosítani időnket, energiánkat.

A Human Profess Nonprofit Kft. ügyfelei számára pályázatíró szolgáltatásának
keretében a következőket nyújtja:

Pályázatfigyelés
Magyarország Európai Uniós csatlakozását követően jelentősen bővült a versenyszféra szereplői számára elérhető pályázatok köre, melyek segítségével megvalósíthatják rövid- illetve hosszú távú célkitűzéseiket. Cégünk az összes aktuális hazai és Európai Uniós pályázati úton elnyerhető támogatásforma felkutatását, szelektálását illetve kiközvetítését vállalja.

Pályázat készítés – pályázati tanácsadás
A pályázat készítés nem egyszerű feladat. Rengeteg formai és tartalmi követelménynek kell megfelelnie a beadott pályázatnak. Azonban ha van egy nagyszerű ötlete, miért hagyna fel a reménnyel, hogy valaha meg tudja valósítani?

Önnek van ötlete

mi hozzásegítjük a pénzhez, ami a megvalósításhoz szükséges.

Ha már pályázott

átvesszük Öntől a pénzügyi elszámolások, jelentések készítésének terhét, hogy Önnek csak a megvalósítás öröme maradjon.

Pályázatok elkészítése
A pályázatíró szolgáltatásunk igénybevételekor minden esetben aktívan közreműködünk Önnel is, hiszen fontos, hogy a pályázatíró megismerje a pályázót, a támogatást igénylő projektet, annak környezetét. A pályázati dokumentáció összeállítását megelőzi egy részletes szempontrendszer vizsgálat, melyben ellenőrizzük, hogy a pályázó minden feltételnek megfelel-e. Ezt követőn összeállításra kerül a dokumentáció, mely egy projekt adatlapból illetve mellékleteiből áll. Tevékenységünk nemcsak a megírásra, hanem a pályázati csomag formai kritériumoknak megfelelően való elkészítésére, valamint a kezelő szervezethez való eljuttatásra is kiterjed.

Tanulmányok, tervek
A projektek többségénél megvalósíthatósági tanulmányt, szakmai tervet, szakmai koncepciót, esélyegyenlőségi tervet kell készíteni, melyet a pályázat részeként csatolni kell a dokumentációhoz. Cégünk vállalja ezen dokumentumok elkészítését is.

Pályázatok menedzselése
Sok esetben az elnyert támogatási összeg lehívására nagyobb energiát kell fordítani, mint a pályázat megírására. Ha Ön, miután megnyerte a pályázatot felkér minket, vállaljuk a pályázatok elszámolását, jelentések elkészítését is a teljes támogatási összeg lehívásáig.

Monitoring adatszolgáltatás
Annak a projektnek a lezárultával, melyhez a pályázati összeget igényelte, pályázattól függően 3-5 éven keresztül minden évben monitoring adatszolgáltatást kell benyújtani a pályázatot kiíró szervezet részére.

Árképzés

Minden projekt esetében személyes megbeszélésen alapuló egyedi árképzést alkalmazunk.